Det judiska folket firar även andra högtider än "HERRENS högtider". Några av högtiderna finns omskrivna i bibeln, men räknas ändå inte till de högtider som Gud sa att människorna ska fira.