Vi vill väcka ditt intresse för HERRENS högtider efter som Bibeln uppmanar till att fira dessa högtider.

HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: HERRENS högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider.
3 Mos 23: 1-2


Ovanstående citat beskriver hur Israels barn blev uppmanade att fira HERRENS högtider. Precis som då, så firar judar världen över dessa högtider idag. Det är något som de aldrig har upphört med, trots att många har levt ett liv i förföljelse och inte kunnat visa sin tro utåt.

Varför firar inte kristna alla dessa högtider? Är det bara judar som ska göra det? Vi har samma Gud som judarna har. Gud uppmanar till att fira dessa högtider men ändå firas bara några av dessa. Av vilken orsak? Har detta med det nya förbundet att göra eller finns det andra orsaker?

Vi vet att Jesus Messias, vår Frälsare, som var jude firade HERRENS högtider. Det kan vi läsa om i Bibeln.

Vi svarar inte på frågorna men vi vill att du som är kristen funderar lite utifrån dessa frågeställningar. Ska vi fira HERRENS högtider eller inte? Eller ska vi bara fira några? Har det någon betydelse att vi är inympade i det äkta olivträdet, Israel? Se Romarbrevet 11.