Jerusalem har en mycket gammal och spännande historia och mycket finns att berätta om den stad som Gud har utvalt som sin stad. Vi ska försöka berätta lite om en del av de platser som finns kvar idag och som kanske inte alltid är det man hinner se på en turistresa. Det blir även en del mycket kända saker, som Västra Muren och Gamla stadens portar.

De mäktiga murar som omger Jerusalems Gamla stad byggdes av Suleiman den Store år 1536. Det är en av världens mest kompletta medeltida befästningsverk. Murarna är byggda så att det går att gå på dem och man har då utsikt över områden både utanför och innanför murarna.

I den nu existerande muren runt Gamla staden finns åtta portar varav en är stängd. Det är fyra huvud-portar, Jaffaporten, Damaskusporten, Lejonporten och Sionporten och de ledde till landets mest viktiga städer. De övriga portarna är Nya porten, Dyngporten, Herodesporten och Gyllene porten.