Sabbaten är den viktigaste högtiden i den judiska kalendern, därför att den infaller vecka efter vecka.

Sabbaten börjar vid solnedgången på fredag och pågår till och med solnedgången på lördag. Sabbaten inleds med att husmodern i den judiska familjen tänder sabbatsljusen och läser en välsignelse som lovprisar Gud för att han lärt dem att helga hemmet, genom att utföra denna mitsva (påbud). Mannen ber och välsignar hustrun, barnen, brödet och vinet. Middagen som inleder sabbaten är alltid extra festlig, både när det gäller mat och dukning.

Sabbaten är en påminnelse och en symbol för judarna om att de har blivit befriade från slaveriet i Egypten. När de var slavar under egyptierna fick de arbeta från morgon till kväll alla dagar i veckan. Nu, när de är fria från slaveriet, kan de vila från sitt arbete på den sjunde dagen.

Sabbatsbudet är ett av de tio budorden som Mose fick på berget Sinai sedan de vandrat ut ur Egypten.

"Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den."
2 Mos 20:8


I Jerusalem ljuder en siren högt när sabbaten inleds. Trafiken avtar, bussarna upphör att köra och affärerna stänger. Under sabbaten går judarna till synagogan, de utför inget arbete, kör inte bil och de lagar maten i förväg för att inte bryta mot sabbatsbudet. De Messiastroende judarna firar på liknande sätt, de går till församlingen i stället för till synagogan, för att fira Gudstjänst.

Här kommer några bibelcitat om sabbaten.

"Under sex dagar skall arbete utföras, men den sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra. Det är HERRENS sabbat, var ni än bor."
3 Mos 23:3

"Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag, om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till HERRENS ära, om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord, då skall du fröjda dig i HERREN, och jag skall föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har HERRENS mun talat."
Jes 58:13-14

"De främlingar som har slutit sig till HERREN och som vill tjäna honom och älska HERRENS namn, ja, som vill vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den, och som håller fast vid mitt förbund, dem skall jag föra till mitt heliga berg. Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer skall bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk."
Jes 56:6-7


Sabbat eller Söndag som vilodag?

År 364 e Kr beslöt den romerska kyrkan att ta bort sabbaten och ersatte den med söndagen. Detta skedde vid kyrkomötet i Laodicea. Inte bara det, den som inte följde den nya förordningen utan som firade sabbat bannlystes.

Nu införde man istället söndagen som vilodag, alltså på solgudens dag. Här tog kyrkan avstånd från judarna och Guds föreskrifter, vilket fick till följd att antisemitismen kom in i kyrkan och där den på vissa håll frodas än i dag.

Svenska Folkbibeln skriver i följande fotnot till Apg 20:7: "De kristna började fira den första veckodagen, söndagen, uppståndelsens dag, som helgdag." Svenska Folkbibeln hänvisar även till 1 Kor 16:2 i denna fotnot.
Det som de inte tagit hänsyn till är att den första veckodagen börjar vid solnedgången på den 7 dagen, sabbatsdagen, och som bekräftas i nedanstående översättningar av Apg 20:7 "On Saturday evening we gathered together for the fellowship meal." (Good News Bible) och "On the Saturday night ." (The New English Bible). Dessutom så kan man se redan i skapelseberättelsen att varje dag börjar med en kväll.

Och det blev afton och det blev morgon.
1 Mos 1

I Sverige är ju vilodagen, söndagen, den 7 dagen i veckan enligt kalendern. Då är det väl rätt att vi har vilodagen på en söndag?

Det har inte alltid varit så. Inte förrän 1973 förändrades måndagen till att kallas veckans första dag i våra svenska almanackor. I stället för att ändra tillbaka till Guds ordningar och föreskrifter så ändrade man kalendern istället.