Shavuot

Sedan skall ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferkärven. Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren.
3 Mos 23:15-16


Shavuot är hebreiska och betyder veckor. Shavuot kallas också för Veckofesten och firas i två dagar. Högtiden infaller sju veckor eller 50 dagar efter Förstlingsfruktens högtid i Pesach. Därifrån kommer också Pentecost (pingst) vilket kommer från grekiskan och betyder 50.

Dessa 50 dagar mellan Pesach och Shavuot kallas för Omerdagarna, vilket är en period av sorg. Under dessa Omerdagar är det många judar som inte klipper håret eller rakar sig. Man får inte heller gifta sig, ha party eller fester med dans under dessa dagar. Det finns dock ett undantag och det är på den 33 Omerdagen, en slags minihelgdag när man får bryta dessa förbud.

Omer är en måttenhet. På andra dagen i Pesach så offrade man förstförstlingsfrukten av kornskörden och kornet mättes i omer. Omer är hebreiska och betyder kärve.

I den judiska traditionen tror man att det var på Shavuot som Mose tog emot De tio budorden, Lagens tavlor, på Sinai berg. Därför firar man också mottagandet av Torahn, de fem Moseböckerna, denna dag.

När man firar Shavuot i Israel idag, så gör man det med tema på skörden. Man läser om hur Mose fick ta emot Lagen, 2 Mos kapitel 19-20. Man läser också hela Ruts bok, en bok om skörd och återlösning (betalning). Man tror också att Kung David både föddes och dog på Shavuot.

Det var också på denna dag som den helige Ande föll på lärjungarna och som var början till den första församlingen. Det har medfört att pingsten även firas av de kristna. Man kan i sammanhanget notera att när Mose fick Lagen på Sinai berg dödades ca 3000 israeliter på grund av deras synd, för att de tillbad guldkalven. När den helige Ande föll på pingstdagen så ökade antalet lärjungar med ca 3000.

På Shavuot eller Veckofesten är det sed att äta mjölkmat och man smyckar synagogorna med blommor och bladverk för att påminna om skörden.

I Torahn kallas Shavuot, Chag Hakatsir, som betyder veteskördens fest och den kallas även Chag Habikkurim som betyder Förstlingarnas fest.

Hela skriftstället om Shavuot står i 3 Mos 23:15-22.