DEN JUDISKA TIDERÄKNINGEN

Den judiska kalendern räknar år 3761 före vår tid som utgångspunkt och tiden för Guds skapelse av universum. Under 2009 börjar det judiska året 5770.

Den judiska tidräkningen bygger på solåret och måncykeln. Året är indelat i tolv månader som är antingen 29 eller 30 dagar långa. Månaderna börjar vid nymåne. Årets längd regleras genom att en skottmånad inskjuts sju gånger under en 19-årsperiod. Vanliga år innehåller 353, 354 eller 355 dagar, skottår 383, 384 eller 385 dagar.

Månadernas namn är Nisan, Ijar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tischri, Cheschvan, Kislev, Tevet, Schvat och Adar. Skottmånaden kallas Adar II.

Dygnet räknas från solnedgången - jfr skapelseberättelsen: "det blev afton och det blev morgon den första (andra etc) dagen". Följaktligen börjar och slutar alla dagar, sabbater och alla helger vid solnedgången.

1 Tishrei 5778 börjar på kvällen den 20 september 2017 och är nyår
1 Cheschvan 5778 börjar på kvällen den 20 okober 2017
1 Kislev 5778 börjar på kvällen den 18 november 2017
1 Tevet 5778 börjar på kvällen den 18 december 2017
1 Sh'vat 5778 börjar på kvällen den 16 januari 2018
1 Adar 5778 börjar på kvällen den 15 februari 2018
1 Nisan 5778 börjar på kvällen den 16 mars 2018
1 Iyyar 5778 börjar på kvällen den 15 april 2018
1 Sivan 5778 börjar på kvällen den 14 maj 2018
1 Tamuz 5778 börjar på kvällen den 13 juni 2018
1 Av 5778 börjar på kvällen den 12 juli 2018
1 Elul 5778 börjar på kvällen den 11 augusti 2018
1 Tishrei 5779 börjar på kvällen den 9 september 2018 och är nyår