DEN JUDISKA TIDERÄKNINGEN

Den judiska kalendern räknar år 3761 före vår tid som utgångspunkt och tiden för Guds skapelse av universum. Under 2009 börjar det judiska året 5770.

Den judiska tidräkningen bygger på solåret och måncykeln. Året är indelat i tolv månader som är antingen 29 eller 30 dagar långa. Månaderna börjar vid nymåne. Årets längd regleras genom att en skottmånad inskjuts sju gånger under en 19-årsperiod. Vanliga år innehåller 353, 354 eller 355 dagar, skottår 383, 384 eller 385 dagar.

Månadernas namn är Nisan, Ijar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tischri, Cheschvan, Kislev, Tevet, Schvat och Adar. Skottmånaden kallas Adar II.

Dygnet räknas från solnedgången - jfr skapelseberättelsen: "det blev afton och det blev morgon den första (andra etc) dagen". Följaktligen börjar och slutar alla dagar, sabbater och alla helger vid solnedgången.

1 Tishrei 5779 börjar på kvällen den 9 september 2018 och är nyår
1 Cheschvan 5779 börjar på kvällen den 9 okober 2018
1 Kislev 5779 börjar på kvällen den 8 november 2018
1 Tevet 5779 börjar på kvällen den 8 december 2018
1 Sh'vat 5779 börjar på kvällen den 6 januari 2019
1 Adar I, 5779 börjar på kvällen den 5 februari 2019
1 Adar II, 5779 börjar på kvällen den 7 mars 2019
1 Nisan 5779 börjar på kvällen den 5 april 2019
1 Iyyar 5779 börjar på kvällen den 5 maj 2019
1 Sivan 5779 börjar på kvällen den 3 juni 2019
1 Tamuz 5779 börjar på kvällen den 3 juli 2019
1 Av 5779 börjar på kvällen den 1 augusti 2019
1 Elul 5779 börjar på kvällen den 31 augusti 2019
1 Tishrei 5780 börjar på kvällen den 29 september 2019 och är nyår