DEN JUDISKA TIDERÄKNINGEN

Den judiska kalendern räknar år 3761 före vår tid som utgångspunkt och tiden för Guds skapelse av universum. Under 2009 börjar det judiska året 5770.

Den judiska tidräkningen bygger på solåret och måncykeln. Året är indelat i tolv månader som är antingen 29 eller 30 dagar långa. Månaderna börjar vid nymåne. Årets längd regleras genom att en skottmånad inskjuts sju gånger under en 19-årsperiod. Vanliga år innehåller 353, 354 eller 355 dagar, skottår 383, 384 eller 385 dagar.

Månadernas namn är Nisan, Ijar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tischri, Cheschvan, Kislev, Tevet, Schvat och Adar. Skottmånaden kallas Adar II.

Dygnet räknas från solnedgången - jfr skapelseberättelsen: "det blev afton och det blev morgon den första (andra etc) dagen". Följaktligen börjar och slutar alla dagar, sabbater och alla helger vid solnedgången.

1 Elul 5776 börjar på kvällen den 3 september 2016
1 Tishrei 5777 börjar på kvällen den 2 oktober 2016 och är nyår
1 Cheschvan 5777 börjar på kvällen den 1 november 2016
1 Kislev 5777 börjar på kvällen den 30 november 2016
1 Tevet 5777 börjar på kvällen den 29 december 2016
1 Sh'vat 5777 börjar på kvällen den 27 januari 2017
1 Adar 5777 börjar på kvällen den 26 februari 2017
1 Nisan 5777 börjar på kvällen den 27 mars 2017
1 Iyyar 5777 börjar på kvällen den 26 april 2017
1 Sivan 5777 börjar på kvällen den 25 maj 2017
1 Tamuz 5777 börjar på kvällen den 24 juni 2017
1 Av 5777 börjar på kvällen den 23 juli 2017
1 Elul 5777 börjar på kvällen den 22 augusti 2017
1 Tishrei 5778 börjar på kvällen den 20 september 2017 och är nyår