2019 Texter
17 augusti
16 Av 5779
Vaetchanan 'Och jag bad'
5 Mosebok 3:23-7:11
Jesaja 40:1-26
Psaltaren 90

YESHUA VITTNESBÖRD
Du skall inte fresta YHVH, din Gud
Matteus 4:1-11
Hör, Israel! YHVH, vår Gud,
YHVH är en
Markus 12:28-34
Den som älskar Yeshua håller buden
Johannes 14:21-24
Med upplyft arm förde han dem ut
Apostlagärningarna 13:13-43
Guds egendomsfolk
Titus 2:11-14, 1 Petrus 2:9-10