2021 Texter
31 juli
22 Av 5781
Ekev 'Konsekvens'
5 Mosebok 7:12-11:25
Jesaja 49:14-51:3
Psaltaren 75

YESHUA VITTNESBÖRD
Vi lever inte bara av bröd
Matteus 4:4
Johannes 6:31-35
Älska YHVH och håll fast vid Honom
1 Johannes 2:1-29
Tro är en stark förtröstan på YHVH
Hebreerbrevet 11:8-13
Var uthålliga tills YHVH kommer
Jakob 5:7-11