2019 Texter
29 juni
26 Sivan 5779
Korach 'Kora'
4 Mosebok 16:1-18:32
1 Samuelsboken 11:14-12:22
Psaltaren 5

YESHUA VITTNESBÖRD
Yeshua, den sanna vinstocken
Johannes 15:1-7
YHVH känner de sina
2 Timoteusbrevet 2:8-21
Håll er kvar i Guds kärlek
Juda brev 1-25