2020 Texter
25 januari
28 Tevet 5780
Vaera ’Och Jag visade mig’
2 Mosebok 6:2-9:35
Hesekiel 28:25-29:21
Jesaja 66:1-24
Psaltaren 46

YESHUA VITTNESBÖRD
Guds suveränitet i fråga om Farao
Romarbrevet 9:14-17
Om att lämna ogudaktigheten i
världen
2 Korintierbrevet 6:14-7:1
Uppenbarelseboken 18:1-8
Ljusets barn räddas från
HERRENS vredesdom
1 Tessalonikerbrevet 1:10, 5:1-9
Uppenbarelseboken 6:17, 7:2-3
Mose vittnar om det som skall
förkunnas
Hebreerbrevet 3:1-6