2018 Texter
23 juni
10 Tamuz 5778
Chukat 'Lagstadga'
4 Mosebok 19:1-22:1
Domarboken 11:1-33
Psaltaren 95

YESHUA VITTNESBÖRD
Yeshua blir upphöjd
Johannes 3:9-21
Om den röda kvigan,
offersystemet och Yeshua blod
Hebreerbrevet 9:11-28, 13:10-13