2018 Texter
11 augusti
30 Av 5778
Reéh 'Observera'
5 Mosebok 11:26-16:17
Jesaja 54:11-55:5
Psaltaren 97

YESHUA VITTNESBÖRD
Om falska profeter i sluttiden
Matteus 24:11-14
2 Petrus brev 2:1-22
Guds rättfärdiga dom uppenbaras
Romarbrevet 2:5-11
Att känna Guds Ande
1 Johannes 4:1-6
Om att lägga till eller dra ifrån
Matteus 5:17-19
Uppenbarelseboken 22:18-19