2020 Texter
24 oktober
6 Cheshvan 5781
Noach - betyder 'Vila och tröst'
1 Mosebok 6:9-11:32
Jesaja 54:1-55:5
Psaltaren 29

YESHUA VITTNESBÖRD
Yeshua predikar om Noa
Matteus 24:35-46
Noa, mannen med tro
Hebreerbrevet 11:7
Petrus om Noa
1 Petrus 3:18-22
Det stora Babylon
Uppenbarelseboken 14:8, 16:19,
17:1-17, 18:1-24