2021 Texter
15 maj
4 Sivan 5781
BaMidbar 'I öknen'
4 Mosebok 1:1-4:20
Hosea 1:10-2:20
Psaltaren 122

YESHUA VITTNESBÖRD
En hjord och en Herde
Johannes 10:14-16
Om Löftets barn
Romarbrevet 9:1-33
Kroppen är en och har många lemmar
1 Korintierbrevet 12:12-31
Guds eget folk
1 Petrus 2:9-10