2023 Texter
25-26 maj
5-6 Sivan 5783
Shavuot 'Veckohögtiden'
2 Mosebok 19:1-20:23
4 Mosebok 28:26-31
5 Mosebok 15:19-16:17
Hesekiel 1:1-28, 3:12
Habackuk 3:1-19
Psaltaren 19, 29, 68
Ruts bok

YESHUA VITTNESBÖRD
Tröskplatsen ska rensas
Matteus 3:11-17
Johannes vittnesbörd
Johannes 1:29-34
Yeshua om Hjälparen
Johannes 14:16-18,26, 15:26
16:7,13-15
Guds Ande utgjuts
Apostlagärningarna 2:1-47

27 maj
7 Sivan 5783
Nasso 'Räkna antalet'
4 Mosebok 4:21-7:89
Domarboken 13:2-25
Psaltaren 67

YESHUA VITTNESBÖRD
Yeshua 30 år när han började
sin tjänst
Lukas 3:23
Johannes som nasir
Lukas 1:5-17
Paulus om nasirlöftet
Apostlagärningarna 21:17–26
Om att begå äktenskapsbrott
Johannes 8:1–11
1 Korinterbrevet 6:9–11