2024 Texter
20 april
12 Nisan 5784
Metzora 'Den som har spetälska'
3 Mosebok 14:1-15:33
2 Kungaboken 7:3-20
Malaki 3:4-4:6
Psaltaren 120, 95

YESHUA VITTNESBÖRD
Yeshua helar kvinnan
med blödningar
Markus 5:24-34
Om förtal
Efesierbrevet 4:31
Jakob 3:1-12, 4:11-12
1 Petrusbrevet 2:1
Romarbrevet 6:19-23
Om avskildhet
Hebreerbrevet 12:12-14
1 Petrusbrevet 1:15-16