2018 Texter
21 april
6 Iyyar 5778
Achrei Mot 'Efter döden'
Kedoshim 'De avskilda'
3 Mosebok 16:1-20:27
Amos 9:7-15
Psaltaren 26, 15

YESHUA VITTNESBÖRD
Davids fallna hydda upprättas
Apg 15:14-18
Älska YHVH av hela ditt hjärta
Markus 12:28-34
Ingen är rättfärdig genom laggärningar
Romarbrevet 3:19-28, 9:30-10:13
Våra kroppar är Messias lemmar
1 Korinterbrevet 6:9-20
Vår Överstepräst
Hebreerbrevet 9:6-28
Kallad att gå i avskildhet
1 Petrus brev 1:13-21 -->