2022 Texter
1 oktober
6 Tishrei 5783
VaYelech 'Han gick'
5 Mosebok 32:1-52
Hosea 14:2-10
Mika 7:18-20
Joel 2:15-27
Psaltaren 65, 32

YESHUA VITTNESBÖRD
Ordet är dig nära
Romarbrevet 10:6-8
Var stark och frimodig
1 Korintierbrevet 16:13-14
Efesierbrevet 6:10-18
Hebreerbrevet 12:14-15, 13:5-8