2020 Texter
28 mars
3 Nisan 5780
Vayikra 'Och han kallade'
3 Mosebok 1:1-6:7
Jesaja 43:21-44:23
Psaltaren 50

YESHUA VITTNESBÖRD
Genom Messias Yeshua segrar
vi över synden
Romarbrevet 8:1-13
Yeshua vann en evig återlösning
med sitt eget blod
Hebreerbrevet 9:11-10:22, 13:10-16
Bli Guds efterföljare
Efesierbrevet 5:1-2