2021 Texter
23 oktober
17 Cheshvan 5782
Vayera 'Och han visade sig'
1 Mosebok 18:1-22:24
2 Kungaboken 4:1-37
Psaltaren 11

YESHUA VITTNESBÖRD
Budbäraren om Sonen
Lukas 1:26-38
Paulus om Isak
Romarbrevet 9:6-9
YHVHS löften till Abraham
Hebreerbrevet 6:13-20
Abrahams tro
Hebreerbrevet 11:13-19
Jakob 2:14-24
Ogudaktigheten i Sodom
Lukas 17:26-37
2 Petrus 2:4-11